Hawaiian Music

I found a Youtube video of the Hawaiian State Song, Hawai'i Pono'i (it used to be the Hawaiian National Anthem). I thought you might enjoy hearing it.


Hawai`i Pono`i Written by King David Kalakaua
Music by Prof. Henry Berger, the Royal Bandmaster


             Hawaiian lyrics                                     English lyrics
Hawaiʻi ponoʻī,Hawaiʻi's own true sons,
Nānā i kou moʻī,Be loyal to your king,
Kalani aliʻi,Your country's liege and lord
Ke aliʻi.The chief.
Hawaiʻi ponoʻī,Hawaiʻi's own true sons,
Nānā i nā aliʻi,Look to your chiefs,
Nā pua muli kou,The children after you,
Nā pōkiʻi.The young.
Hawaiʻi ponoʻī,Hawaiʻi's own true sons,
E ka lahui ē,People of loyal heart,
ʻO kāu hana nuiThe only duty lies
E ui ē.List and abide.
Hui:Chorus:
Makua lani ē,Father above us all,
Kamehameha ē,Kamehameha e,
Na kaua e pale,Who guarded in the war,
Me ka ihe.With his spear.
 

Labels: